Pećina Orlovača

Pećina Orlovača spada u red najvećih i najljepših pećinskih sistema u Bosni i Hercegovini. Udaljena je samo 15 kilometara od Sarajeva i locirana blizu magistralnog puta za Sokolac kod mjesta Sumbolovac. Do Orlovače vodi makadamski put dužine približno 1 kilometar. U neposrednoj blizini je izvorište riječice Sinjevo, u čijoj pozadini se nalaze visoke stijene brda Orlovača (1056 m.n.v.) na kojoj se ističe je pećinski otvor skoro 10.000 metara dugog istoimenog kaveroznog sistema. Do sada istraženi dio pećine iznosi oko 2.500 metara, sa razvijenim formama i detaljima pećinskog nakita: stalagmitima, stalaktitima, pećinskim stubovima, draperijama, različitim salivima, halaktitima, aragonitima, koralnim nakitom i bigrenim kadicama. Stalni stanovnici pećine su i slijepi miševi (Microchiroptera), kao i pripadnici endemske entomofaune. U pećini su pronađene kosti pećinskog medvjeda (Ursus speleus) čija je starost preko 16.000 godina. Pored kostiju medvjeda koje su nađene na udaljenosti od 400 metara nađeni još neki vrlo zanimljivi arheološki detalji kao što je sjekira i fragmenti keramike stari od 2.500 do 3.500 godina.

THE ORLOVACA CAVE

Orlovaca cave is situated only 10 km away from Pale and 15 km away from Sarajevo, at 949 m above sea level. In 1975 the first explorers entered the cave , but the entrance that we use nowdays dates from 1984. Consisting of 2.500 m of explored passages  and  halls , Orlovaca is the longest cave in BH ( after Vjetrenica Cave). During August and September  2002, through the initiative of the Faculty of Philosophy in Pale 500 m of the  total length of the passages with the most beautiful cave ornaments were made accessible for the tourist visits.The cave  is characterized by  the stable microclimate  conditions, during the whole year the temperature is only 8,8oC  and humidity over 90%.The variety of  important signs of life discovered in the cave selects it among the richest palaeontological sites in the region. The age of the cave bear skeletons discovered in the cave are estimated to be over 16.000 years old.The signs of prehistoric culture were spotted on the slope leading to the  main cave entrance. The age of the said remnants places them in the late bronze age, but also the remnants dating back to neolite and  mezolite age are expected to be found.Because of its scinetific  and aesthetic characteristics the cave is destined to become  the focus of the reserach  and educational projects of the Faculty of Philosophy in Pale. The center is planned to be built on the banks of the Sinjeva river.