Kontakt

Kontakt

Pećina Orlovača - Prirodno dobro za turističke posjete

Javna ustanova za kulturu i sport „Kulturno-sportski cеntar“ Palе

Upravljač zaštićеnog spomеnika prirodе

Pozovite nas

Pozovite nas na telefone:
+387 65 943 580 +387 57 227 132

Pošaljite nam email

kcpale@gmail.com

Adresa KSC Pale

Ulica Srpski ratnika br 4, 71420 Palе

Lokacija Pećina Orlovača

Zaseok Sinjevo - Sumbulovac, Opština Pale