Međunarodni dan muzeja

Na Međunarodni dan muzeja, utorak 18. maja, u muzeju Orlovača biće izloženi svi paleontološki nalazi nađeni u toku dosadašnjih istraživanja, kao i kosti koje su poslije 12 godina ponovo kod nas. Кosti praistorijskog medvjeda su vraćene u muzej Orlovača, očišćene i adekvatno zaštićene jer su neke tretrpjele manja oštećenja zbog neadekvatnog rukovanja i transporta. Kosti (lat. Ursus spelaeus) su poslije 11 godina i 11 mjeseci ponovo kod nas, odnosno ukradene su u maju 2009. godine, i od neprocjenjive su materijalne vrijednosti jer su u pitanju eksponati koji su po očuvanosti i veličini među najvećim u svijetu.
Pozivamo sve koji žele vidjeti muzejsku postavku dođu u utorak od 9.00 do 15.00 časova. Stručnu pomoć i način na koji se paleontološki nalazi čiste i zaštićuju pokazaće im članovi SED “Orlovača” iz Pala.

Comments are closed.